LIDAR Sp. z o.o.
ul. Piastowska 7
46-380 Dobrodzien / PL

Tel.: (+49) 2924 851258
Fax: (+49) 2924 851437

Email: service@ballet-barre.nl
www.ballet-barre.nl

BTW: PL5761592146
NR KRS: 0000944844
REGON: 520923660

De uitgever besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de informatie en verandert of herziet deze site als nodig en zonder vooraf aankondiging. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit of verband houdt met de juistheid, actualiteit, kwaliteit en volledigheid van de inhoud van deze site. Dit geldt ook voor verwijzingen (hyperlinks) op deze website die naar informatiebronnen voeren, die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze externe sites, die door links of andere informatie bereikt kunnen worden. Verder aanvaarden de uitgevers geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade (incl. verloren winsten), die uit informatie van deze externe sites terug te voeren zijn.


De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd volgens §72 Urheberechtsgesetz.

Gebruik door opslaan en verspreiding van teksten, tekstdelen, foto's en tekeningen uit deze site door anderen is niet toegestaan.